Algemeen - Ramona ter Heide

Ga naar de inhoud
Behandelovereenkomst
Wij werken volgens een behandelovereenkomst die elke cliënt van ons wordt aangereikt en toegelicht. Wij verwachten dat u deze overeenkomst goed doorneemt en ondertekent in de praktijk zelf.
Overleg
Overleg met derden is mogelijk, mits tijdig aangegeven. De kosten dienen door uzelf betaald te worden, aangezien de zorgverzekering deze niet vergoedt.
Verslag
Wij schrijven 1 maal per jaar een verslag omtrent de behandeling. Deze zal gericht worden aan de huisarts en de verwijzer. Mocht u tussentijds een verslag verwachten, zullen hiervoor kosten in rekening worden gebracht bij u. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.
Annuleren
Niet-tijdig annuleren houdt in dat de factuur voor uw eigen rekening komt; deze kunt u niet indienen bij de zorgverzekeraar.
Annuleren dient de dag voorafgaand aan de afspraak vóór 18 uur te doen.
Zorgverzekeraars en Tarieven
In 2017 hebben wij met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Daarmee wordt logopedie volgens het tarief dat is bepaald door uw zorgverzekeraar, vergoed. Bij volwassenen dient u eerst uw eigen risico op te maken.

Huisbezoek
Huisbezoek is mogelijk op specifieke vermelding op de verwijzing van uw arts of specialist.
Buiten deze specifieke vermelding komt de vergoeding van de reistijd en –kosten voor eigen rekening.
Terug naar de inhoud