Informatie - Ramona ter Heide

Ga naar de inhoud
Ramona

In 2004 begon het allemaal: ik studeerde af als logopedist en kon niet wachten om aan de slag te gaan. Voordat ik mijn praktijken in 2008 opzette, had ik ervaring opgedaan als logopedist in loondienst in Duitsland, België en uiteindelijk ook Nederland. Ergens knaagde er iets aan mij en opeens wist ik dat ik de stap om praktijkhouder te worden ‘gewoon’ moest zetten. Na het nodige vooronderzoek opende ik in 1 jaar de beide locaties in Oirsbeek en Koningsbosch.
In datzelfde jaar startte ik, ongepland maar niet minder welkom, mijn baan als klinisch logopedist in het Laurentius Ziekenhuis te Roermond. Deze baan zorgde voor een verdieping in mijn werk als logopedist met de volwassen cliënt: neurologische klachten, slikklachten, spraakklachten en zelfs stemklachten kwamen uitgebreid aan bod. Na ruim 7 jaar er gewerkt te hebben, werd het echter te krap in mijn werkschema om nog naar Roermond te rijden. Er kwam een zelfgekozen einde aan mijn werk in het Laurentius, maar het contact blijft tot op de dag van vandaag.
Nu, anno 2017 ben ik reeds 13  jaar werkzaam als logopedist en tot op de dag van vandaag kan ik mij geen fijner beroep voorstellen dan dit wat ik nu uitoefen.

Locaties

 • Oirsbeek
  • Dorpstraat 31, 6438 JS Oirsbeek (ingang via het hofje of via de centrale ingang).
 • Koningsbosch
  • Basisschool ’t Keuningshöfke, Karel-IV-straat 45, 6104 BR Koningsbosch.
 • Kerkrade
  • Moventis, Grupellostraat 18, 6461 EV Kerkrade.
 
Werkdagen en -tijden
 
 • Ramona werkt van maandag tot en met vrijdag.
 
Maandag tot 15.00 uur
Dinsdag van 8.30 uur tot 18.00 uur.
Woensdag van 8.30 uur tot 18.30 uur.
Woensdag van 8.30 uur tot 18.30 uur.
Donderdag van 8.30 uur tot 19.00 uur.
Vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur.

Aanpassing van deze werktijden is mogelijk op verzoek en in onderling overleg.

Ik kom eveneens aan huis voor behandeling. Vraag naar de mogelijkheden.
 
Contact
 
 • Ramona ter Heide, praktijkhouder
  • T: 0614300460
  • E: info@ramonaterheide.nl

Wanneer contact opnemen met een logopedist?

Voor uw logopedische hulpvraag op het gebied van (de preventie, het onderzoek, de begeleiding van) spraak, taal, slik, mondmotoriek, geheugen, auditieve vaardigheden, leervaardigheden (waaronder dyslexie), executieve functies, ademhaling, stem, Niet-Aangeboren Hersenletsel (denk aan een beroerte, een infarct, hersenschudding of –kneuzing, dementie, parkinson/parkinsonisme, MS, etc.), oncologie in het hoofd-, keel- of halsgebied kunt u bij ons terecht op 1 van onze locaties.

Ga naar Logopedische therapie.

Uw eerste afspraak

Eerst meldt u zich of uw naaste aan bij mij.
Aanmelden kan op diverse manieren: telefonisch (0614300460), persoonlijk, via de email (info@ramonaterheide.nl) of via het inschrijvingsformulier dat u verderop in deze website zal vinden.
 
Wat neemt u mee naar uw eerste afspraak bij ons:
 
 • een geldig paspoort of identiteitskaart;
 • een geldig pasje van uw zorgverzekeraar;
 • een verwijzing van uw arts of specialist die niet ouder is dan 3 maanden en die voorzien dient te zijn van de reden van uw bezoek aan de logopedist, de handtekening van de verwijzer en een stempel van de praktijk of instelling waar de verwijzer werkzaam is, een datum en, indien nodig, een vermelding dat aan huis behandeling nodig is.

Wat neemt u mee naar uw eerste afspraak bij ons:

 • een geldig paspoort of identiteitskaart (het BSN en het documentnummer dienen door ons overgenomen te worden en geverifieerd te worden);
 • een geldig pasje van uw zorgverzekeraar (het relatienummer wordt door ons overgenomen);
 • een verwijzing van uw arts of specialist die niet ouder is dan 3 maanden en die voorzien dient te zijn van de reden van uw bezoek aan de logopedist, de handtekening van de verwijzer en een stempel van de praktijk of instelling waar de verwijzer werkzaam is, een datum en, indien nodig, een vermelding dat aan huis behandeling nodig is.

Huisbezoek

Een huisbezoek is mogelijk op specifieke vermelding op de verwijzing van uw arts of specialist. Buiten deze specifieke vermelding komt de vergoeding van de reistijd  en kosten voor eigen rekening.

Therapie

Na aanmelding vindt de eerste bijeenkomst plaats waarin gegevens worden verzameld, afspraken worden gemaakt en er wordt gestart met het onderzoek of de screening. Daarna wordt er samen met u bepaald of logopedische begeleiding nodig/wenselijk is. Een plan van aanpak wordt opgesteld en vormt de rode draad van de therapie. In dit plan is een tijdspad aangegeven.
 
De behandelingen worden alleen op afspraak gegeven, waarbij flexibiliteit mogelijk is.

Aan het einde van het tijdspad worden de resultaten en ervaringen van de begeleiding besproken. Er kunnen aanpassingen gemaakt worden of, wanneer de begeleiding niet meer nodig is, kan deze worden gestopt.
 
Wanneer de therapie stopt, wordt er een herhalingsonderzoek afgenomen om te bepalen of er sprake is van vooruitgang. Eventuele adviezen zonder directe logopedische ondersteuning worden gegeven. Dit alles wordt in een verslag geplaatst dat verzonden wordt naar de huisarts en de verwijzer.
 
Een controlesessie wordt ingepland.
Behandelovereenkomst

Ik werk volgens een behandelovereenkomst die elke cliënt van mij krijgt. Ik verwacht dat u deze overeenkomst goed doorneemt en ondertekent in de praktijk zelf.
Overleg

 
Overleg met derden is mogelijk, mits tijdig aangegeven. De kosten dienen door uzelf betaald te worden, aangezien de zorgverzekering deze niet vergoedt.
Verslag

 
 
Ik schrijf 1 maal per jaar een verslag rondom de behandeling. Deze zal gericht worden aan de huisarts en de verwijzer. Mocht u tussentijds een verslag wensen, zullen hiervoor kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Annuleren

Niet-tijdig annuleren houdt in dat de factuur voor uw eigen rekening komt; deze kunt u niet indienen bij de zorgverzekeraar.
Annuleren dient de dag voorafgaand aan de afspraak vóór 18 uur te doen.

Kwaliteitstoets
 
Ik dien mij te houden aan de vele wetten en regels die de overheid van mij vraagt.
 
Dit houdt in dat ik u meerdere vragen zal stellen om zo aan deze regels en wetten rondom o.a. de vastlegging van een cliëntendossier te kunnen voldoen. Ik vraag hierin een volledige medewerking van u. Bij afname van de kwaliteitstoets zullen alle dossiers gecontroleerd worden. Wanneer u niet wenst dat uw dossier of dat van de naaste die u vertegenwoordigt, dient u dit aan te geven op de behandelovereenkomst.

Vergoeding en kosten

In 2017 heb ik met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Daarmee wordt logopedie volgens het tarief dat is bepaald door uw zorgverzekeraar, vergoed. Bij volwassenen dient u eerst uw eigen risico op te maken.
 
Extra kosten kunnen bij u in rekening worden gebracht. Vraagt u zelf na wat er door uw zorgverzekering wordt vergoed. Er kan een link naar Tarieven worden gemaakt.

Tarieven

Ik heb contracten met alle zorgverzekeraars. Dit houdt echter niet in dat alle zorg wordt vergoed. Vraag altijd na bij uw verzekering wat er wel en vooral wat er niet vergoed wordt. Het eigen risico geldt vanaf 18 jaar en ouder.
Houdt u rekening met de hoogte van het eigen risico.

Onderstaande tarieven zijn door de Nederlandse ZorgAutoriteit (NzA) vastgesteld per 1 januari 2016. Ze gelden t/m 31 december 2017.
Reguliere individuele   zitting ± 30 minuten
€ 40,53
Screening Directe Toegang *
€ 20,27
Anamnese en onderzoek na screening
€ 81,06
Screening, anamnese en onderzoek
€ 101,33
Anamnese en onderzoek na verwijzing
€ 81,06
Eénmalig onderzoek
€ 81,06
Toeslag voor behandeling aan huis
€ 22,99
Telefonische zitting ± 15 minuten *
€ 20,27
Overleg met derden ± 30 minuten
(cliënt-/ leerlingbespreking) **
€ 40,53
Telefonisch overleg met derden per 15 minuten
(cliënt-/ leerlingbespreking) **
€ 20,27
Beantwoorden mail (cliënt-/ leerlingbespreking) **
€ 20,27
Verslaglegging aan derden ± 30 minuten **
€ 40,53
Verzuimtarief ± 30 minuten ***
€ 40,53
Verzuimtarief ± 30 minuten plus uittoeslag ***
€ 63,52
Behandeling volgens het Hanenprogramma
€ 2286,46
*     deze dienst wordt niet door elke zorgverzekering vergoed
**   deze dienst is voor rekening van de aanvrager of de cliënt zelf
*** deze dienst wordt niet vergoed door de zorgverzekering en dient te worden betaald door de cliënt zelf.
Terug naar de inhoud