Klachtenprocedure - Ramona ter Heide

Ga naar de inhoud
 
Klacht- en geschillenregeling Wkkgz
 
Vanaf 1 januari 2017 geldt voor logopedisten (en andere zorgverleners) een wettelijke verplichting dat ontevreden cliënten eenvoudig een klacht kunnen indienen bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Verder is een goedgekeurde, schriftelijk vastgelegde klachten- en geschillenprocedure verplicht.
 
De klachtenfunctionaris helpt cliënten bij het formuleren van een klacht en zoekt naar een oplossing. De geschillencommissie komt in beeld als de klachtenfunctionaris er niet in slaagt een oplossing te vinden die de cliënt tevreden stelt. De geschilleninstantie, onder leiding van een onafhankelijke voorzitter, zal proberen alsnog tot een oplossing te komen. Lukt dat niet, dan volgt een voor beide partijen bindende uitspraak.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terug naar de inhoud