Tarieven - Ramona ter Heide Logopedist

Ga naar de inhoud
LOGOPEDIE
TARIEVEN
2020
Contracten met alle zorgverzekeraars!
Logopedische zorg wordt in 2020 volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Logopedisch Ramona ter Heide heeft contracten met alle zorgverzekeringen in Nederland.

De kosten

De kosten die je maakt voor logopedie vallen wel onder het eigen risico, wat inhoudt dat je de wettelijk vastgestelde 385 euro zelf betaalt. Alle kosten daarboven worden vergoed. Als je voor een lagere verzekeringspremie je eigen risico hebt verhoogd, dan kan het bedrag voor eigen risico 500 euro hoger uitvallen dan de wettelijke 385 euro. We adviseren je om bij je zorgverzekeraar af te stemmen wat jouw eigen risico is, voordat je een eerste afspraak met ons maakt. Zo voorkom je onvoorziene kosten.
Voor mensen onder de 18 jaar geldt geen eigen risico. De kosten voor logopedie bij je kinderen worden dus niet met je eigen risico verrekend.
Omdat Logopedie Ramona ter Heide een gecertificeerde praktijk is, zijn onze prijzen anders dan een niet gecertificeerde praktijk. In de contracten die we met de zorgverzekeraars hebben afgesloten worden ook verschillende tarieven gehanteerd. Kijk daarvoor in deze tarievenlijst.

TARIEVEN ZONDER VERZEKERING

Bij ons kun je ook terecht als je geen zorgverzekering hebt of als je geholpen wilt worden voor hulp die niet binnen je zorgverzekering valt. Voor de afgenomen zittingen krijg je een rekening thuisgestuurd, die je zelf moet voldoen.
De prijzen zoals genoemd in Tabel 1 gelden vanaf 1 januari 2020 tot 31 december 2020 en als de behandeling buiten de voorwaarden van je zorgverzekering valt. Logopedie is vrijgesteld van BTW.
TABEL 1: Dienst (ZITTING)
TARIEF
Anamnese en onderzoek na verwijzing€ 86,00
Eenmalig onderzoek 86,00
Individuele zitting reguliere logopedie 43,00
Individuele zitting preverbale logopedie 86,00/uur
Toeslag voor behandeling aan huis of in een instelling 25,00
Telefonische zitting* 22,00
Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt* 43,00
* Wordt door sommige zorgverzekerars (deels) vergoed.

EXTRA INFORMATIE M.B.T. INTERCOLLEGHIAAL OVERLEG

Wij merken dat er steeds vaker door scholen en andere instanties (bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden passend onderwijs) een beroep gedaan wordt op de specifieke deskundigheid van de logopedisten in onze praktijk in de vorm van een intercollegiaal overleg. Tijdens een dergelijk overleg vindt er afstemming plaats met de leerkracht, intern begeleider en/of de ambulant- of trajectbegeleider om de zorg rondom de desbetreffende leerling zo optimaal mogelijk te coördineren. Daarnaast neemt vanuit scholen en andere instanties ook de vraag naar logopedische onderzoekverslagen en logopedische behandelverslagen toe. Wij merken echter met enige regelmaat dat er nog onduidelijkheid bestaat over de onkosten van deze werkzaamheden.
BIJVOORBEELD

Leerlingen met bijvoorbeeld een spraak- of taalstoornis op een reguliere basisschool krijgen behandeling van een logopedist op de kosten van de zorgverzekeraar. De afstemming tussen zorg en onderwijs wordt door alle partijen als een grote meerwaarde ervaren. Echter, de tijd die met deze afstemming gemoeid is, mag wettelijk gezien niet bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd. Daarnaast neemt door de invoering van passend onderwijs de vraag naar het verrichten van onderzoek en het maken van een logopedisch verslag voor bijvoorbeeld de aanvraag van een (her)indicatie voor een cluster 2 arrangement toe. Voor deze aanvraag moet vaak onderzoek worden gedaan dat niet binnen het logopedisch behandelplan van de leerling past. Het onderzoek en de bijbehorende verslaggeving kost tijd, dat ook wettelijk gezien niet bij de zorgverzekeraar gedeclareerd mag worden.
DERDE PARTIJEN

Als een derde partij (niet zijnde de verwijzer) aan de logopedist extra informatie of werkzaamheden vraagt, brengt Logopedisch Centrum Nouwels voor deze werkzaamheden onkosten in rekening. Denk hierbij aan de aanwezigheid en inbreng van een logopedist bij een intercollegiaal overleg, het uitvoeren van extra onderzoek op aanvraag met daarbij een uitgebreid verslag met interpretaties van de onderzoeksgegevens die niet standaard uit het jaarlijkse verslag te halen zijn of passen binnen het logopedisch behandelplan van de leerling.

De aanvrager dient deze werkzaamheden te vergoeden. Zie tabel 2 voor de tarieven.
TABEL 2: Diensten die NIET worden vergoed door de zorgverzekeraar
TARIEF
Overleg met derden per 30 minuten (cliënt-/leerlingbespreking)**€ 43,00
Uittoeslag bij overleg met derden (ongeacht het aantal kilometers)** 25,00
Verslaglegging aan derden (per 30 minuten)** 43,00
Telefonisch overleg/beeldbellen met derden per 15 minuten (cliënt-/leerlingbespreking)** 22,00
Intercollegiaal consult (per 30 minuten) 43,00
Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak**** 35,00
** De aanvrager van deze dienst krijgt de factuur toegezonden en dient deze te voldoen.
*** De cliënt krijgt zelf de factuur toegezonden en dient deze zelf te voldoen.

U zult hiervan, bij besluitvorming door de overheid en het RIVM, binnen 24 uur op de hoogte gebracht worden.
Logopedie OOK ONLINE
Tele-LOGOPEDIE
VERGOED IN BASISPAKKET
Houd u rekening met een eigen risico bij het behandeltraject bij 18 jaar en ouder.
CONTACT MET ONS
STUUR EEN BERICHT

Leg CONTACT met mij
U kunt op diverse manieren
contact met mij opnemen.Wie ben IK
Uw logopedist, Ramona ter Heide, Allround logopedist.Welkom
Logopedie is er voor iedereen; er is geen leeftijd aan gebonden.MENU
Terug naar de inhoud